f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ขอประชาสัมพันธ์ งานก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สาย ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) ระหว่าง กม. 814+000.000 - กม. 881+325.000 ระยะทางยาว 27.887 กิโลเมตร จะทำการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต บริเวณ แยกประตูชัย ถึง แยกกว๊านพะเยา (หน้าโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา) ฝั่งขาล่อง ไป จ.ลำปาง ระยะทางการก่อสร้าง 1.103 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 30 วัน จึงขออภัยในความไม่สะดวก โปรดใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามป้ายแนะนำในพื้นที่ก่อสร้าง ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก #ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ #และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์ นายช่างโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 091-8183670 หรือแจ้งเหตุสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)