f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 - กม.25+880 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 43 ต้น 31/03/2563 30/03/2563 e-พย./15/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.845+965 - กม.848+360 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 49 ต้น 31/03/2563 30/03/2563 e-พย./16/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 3 ระหว่าง กม.853+010 - กม.853+850 (NB, SB) ปริมาณงาน 49 ต้น 31/03/2563 30/03/2563 e-พย./17/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น 31/03/2563 30/03/2563 e-พย./19/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 5 ระหว่าง กม.862+485 - กม.863+465 (NB, SB) ปริมาณงาน 55 ต้น 31/03/2563 30/03/2563 e-พย./18/2563 ลว. 30 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 3 บริเวณ กม.16+927 (สี่แยกวัดบ้านต๋อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2563 27/03/2563 e-พย./14/2563 ลว. 27 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.846+330(SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 18/03/2563 e-พย./10/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กมง18+447 - กม.21+880 ปริมาณงาน 35,306.00 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 e-พย./6/2563 ลว. 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย บริเวณ กม.9+265 (สามแยกดอนเงิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 e-พย./11/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 3 ระหว่าง กม.38+864 - กม.39+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/03/2563 23/03/2563 e-พย./13/2563 ลว. 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 4 ระหว่าง กม.29+000 - กม.33+700(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น 23/03/2563 23/03/2563 e-พย./12/2563 ลว. 23 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1353 ตอน ทางเข้าแม่ใจ ระหว่าง กม.0+107 - กม.2+420 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 22,969.00 ตร.ม. 17/03/2563 17/03/2563 e-พย./7/2563 ลว. 17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย ระหว่าง กม.3+145 - กม.7+140 ปริมาณงาน 36,921.00 ตร.ม. 13/03/2563 13/03/2563 e-พย./3/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.2+045 - กม.4+640 ปริมาณงาน 24,003.00 ตร.ม. 13/03/2563 13/03/2563 e-พย./5/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ระหว่าง กม.98+495.30 - กม.104+920(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,809.00 ตร.ม. 13/03/2563 13/03/2563 e-พย./4/2563 ลว. 13 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 36 รายการ