f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ส่งประกาศขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด จำนวน 1 รายการ 26/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
2 535/45/63/7 25/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ชำรุด จำนวน ๒๐ รายการ 19/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตำรวจทางหลวง จำนวน 1 รายการ 10/06/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล 07/05/2563 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น 08/04/2563 พย./26/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1092 และทางหลวงหมายเลข 1148 ปริมาณงาน 2 แห่ง 08/04/2563 พย./34/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+087 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 พย./21/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2563 พย./19/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง-ห้วยกอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+360 ปริมาณ 1 แห่ง 07/04/2563 พย./35/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง-ขุนห้วยไคร้ ตอน 2 ร่ะหว่าง กม.25+000 - กม.40+427 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 พย./36/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1126 และทางหลวงหมายเลข 1292 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/04/2563 พย./32/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 1 ระหว่าง กม.851+500 - กม.860+600 เป็นช่วง ๆ (NB, SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,998 อัน) 07/04/2563 พย./20/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093, ทางหลวงหมายเลข 1148, ทางหลวงหมายเลข 1210, ทางหลวงหมายเลข 1345 และทางหลวงหมายเลข 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง (3,998 อัน) 07/04/2563 พย./41/2563 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 120, ทางหลวงหมายเลข 1202, ทางหลวงหมายเลข 1292, ทางหลวงหมายเลข 1188 และทางหลวงหมายเลข 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง (5,200 อัน) 07/04/2563 พย./33/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ