f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2565 535/40/66/79 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเปลี่ยนด้ามเบรคหลังและผ้าเบรคหน้าพร้อมเจียร์จานเบรค รถ 44-9867-17-1 จำนวน 1 คัน 28/11/2565 535/-/66/13 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100AH จำนวน 2 ลูก 22/11/2565 535/30/66/12 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ซื้อยางเรเดียลและยางใน ขนาด 215/70 R15 จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 28/11/2565 535/30/66/15 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 29/11/2565 535/30/66/18 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ซื้อสายสูบน้ำและคลิปล็อค จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2565 535/30/66/23 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2565 535/30/66/22 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 30/11/2565 535/30/66/21 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อรีเลย์ไฟเลี้ยวและชุดไฟสัญญาณหมุน ขนาด 24V จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 29/11/2565 535/30/66/19 แขวงทางหลวงพะเยา
10 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 100 ลบ.ม. 22/12/2565 535/60/66/63 แขวงทางหลวงพะเยา
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 28/11/2565 535/60/66/68 แขวงทางหลวงพะเยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดแนบ) 28/11/2565 535/60/66/69 แขวงทางหลวงพะเยา
13 ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์ สีดำ 24 (แบบทึบ) จำนวน 50 หลา 25/11/2565 535/60/66/66 แขวงทางหลวงพะเยา
14 ซื้อหมึกพิมพ์และชุดดรัม Brother จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 23/11/2565 535/40/66/64 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 100 ลบ.ม. 22/11/2565 535/60/66/63 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,608 รายการ