f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อเหล็กกล่อง 3x36.00 เมตร หนา 2.3 มม. จำนวน 40 ท่อน (มอก.107-2533) 17/05/2565 535/60/65/334 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 10/05/2565 535/40/65/329 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.30+350 - กม.36+800 ปริมาณงาน 400 อัน 10/05/2565 535/-/65/330 ลว. 10 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ซื้อหมึกพิมพ์ canon LBP จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 11/05/2565 535/40/65/333 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้อท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 6 ท่อน (มอก.107-2533) 11/05/2565 535/60/65/331 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ซื้อหินใหญ่ จำนวน 20 ลบ.ม. 05/05/2565 535/60/65/322 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) 06/05/2565 535/60/65/328 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 10/05/2565 535/40/65/329 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 535/85/65/323 แขวงทางหลวงพะเยา
10 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 535/85/65/327 แขวงทางหลวงพะเยา
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 535/85/65/324 แขวงทางหลวงพะเยา
12 ซื้อเหล็กขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 03/05/2565 535/60/65/317 แขวงทางหลวงพะเยา
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 03/05/2565 535/35/65/311 แขวงทางหลวงพะเยา
14 ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1x2x6.00 เมตร หนา 1.8 มม. จำนวน 20 ท่อน 29/04/2565 535/60/65/307 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 29/04/2565 535/60/65/310 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,392 รายการ