f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ 6 กก./ถุง จำนวน 50 ถุง 30/03/2563 25/03/2563 535/60/63/210 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) 29/03/2563 24/03/2563 535/85/63/204 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อไส้กรองขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) งานเงินทุนหมุนเวียน 29/03/2563 23/03/2563 535/-/63/49 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 88,000 กม. จำนวน 1 คัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 29/03/2563 23/03/2563 535/-/63/52 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) งานเงินทุนหมุนเวียน 29/03/2563 23/03/2563 535/30/63/50 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น 29/03/2563 23/03/2563 535/30/63/47 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 28/03/2563 25/03/2563 535/45/63/207 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ซื้อหมึกพิมพ์ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 27/03/2563 16/03/2563 535/40/63/186 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อหินขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 26/03/2563 16/03/2563 535/60/63/190 แขวงทางหลวงพะเยา
10 ซื้อป้ายเตือน ชนิด High Intensity Grade ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 26/03/2563 24/03/2563 535/60/63/201 แขวงทางหลวงพะเยา
11 ซื้อหิน 3/8 จำนวน 15 ลบ.ม. 23/03/2563 16/03/2563 535/60/63/189 แขวงทางหลวงพะเยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (รายการ) 21/03/2563 17/03/2563 535/60/63/194 แขวงทางหลวงพะเยา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบ) 21/03/2563 17/03/2563 535/40/63/193 แขวงทางหลวงพะเยา
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/03/2563 16/03/2563 535/60/63/191 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 20/03/2563 17/03/2563 535/60/63/192 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 507 รายการ