f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดแนบ) 22/09/2563 535/60/63/532 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้อทรายหยาบและหิน 3/4" จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 22/09/2563 535/60/63/531 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ 50 กก. จำนวน 125 ถุง 22/09/2563 535/60/63/530 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ที่ กม.833+550 จำนวน 1 งาน 17/09/2563 535/-/63/524 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้อแปรงทาสีขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 21/09/2563 535/60/63/527 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ซื้อไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง ขนาด 300 มม. ชนิด LED จำนวน 4 ชุด (รายละเอียดแนบ) 18/09/2563 535/45/63/526 แขวงทางหลวงพะเยา
7 ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 100 x 50 x 80 ซม. จำนวน 26 อัน 18/09/2563 535/60/63/525 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ลบ.ม. 09/09/2563 535/60/63/511 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ซื้อรถเข็นขยะและสายยาง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 09/09/2563 535/85/63/510 แขวงทางหลวงพะเยา
10 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B10 จำนวน 8,000 ลิตร 11/09/2563 535/35/63/517 แขวงทางหลวงพะเยา
11 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร 10/09/2563 535/35/63/516 แขวงทางหลวงพะเยา
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 03/09/2563 535/60/63/506 แขวงทางหลวงพะเยา
13 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 31/08/2563 535/85/63/500 แขวงทางหลวงพะเยา
14 ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100 Ah จำนวน 2 ลูก 31/08/2563 535/30/63/99 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) 31/08/2563 535/35/63/98 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 752 รายการ