f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 21/06/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา แจ้งการปิดและเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่กา - แยกประตูชัย กม.835+904 ของวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2567
2 17/06/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
3 17/06/2567 ขอเชิญชวนประชาชน ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย – พาน ตอน 2 ระหว่าง กม. 889+000 - กม. 889+725 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
4 31/05/2567 ความคืบหน้า (เดือนพฤษภาคม 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน ทางหลวงหมายเลข 1091 ช่วง กม.58+800 – กม.72+000
5 31/05/2567 ความคืบหน้า (เดือนพฤษภาคม 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สาย สายพะเยา – บ.สันต้นแหน ช่วง กม.8+500 – กม.37+782 เริ่มต้นสัญญา วันที่ 6 สิงหาคม 2564 – วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2568 ระยะทางยาวประมาณ 29.282 กม.
6 29/04/2567 ความคืบหน้า (เดือนเมษษยน 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน ทางหลวงหมายเลข 1091 ช่วง กม.58+800 – กม.72+000
7 29/04/2567 ความคืบหน้า (เดือนเมษายน 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สาย สายพะเยา – บ.สันต้นแหน ช่วง กม.8+500 – กม.37+782
8 23/04/2567 แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
9 09/04/2567 กรมทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามสภาพจราจรโทร 1586
10 09/04/2567 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 สายพะเยา – น่าน ตอน บ.สระ – บ.ไชยสถาน ระหว่าง กม. 58+800.000 - กม. 72+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 13.200 กิโลเมตร ทางโครงการก่อสร้างได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่าง วันที่ 11 – 17 เมษายน 2567
11 29/03/2567 ดอกตะแบกสีม่วงแซมขาว บานสะพรั่งชูช่อไสว บนทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย – พาน กม.839+000 – กม. 869+000 ริมถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ อ.เมืองพะเยา ถึง อ.แม่ใจ ละลานตาไปด้วยสีม่วงสวยงาม
12 28/03/2567 ความคืบหน้า (เดือนมีนาคม 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวง 1091 สายพะเยา - น่าน ตอน บ.สระ - บ.ไชยสถาน ทางหลวงหมายเลข 1091 ช่วง กม.58+800 – กม.72+000
13 28/03/2567 ความคืบหน้า (เดือนมีนาคม 2567) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สาย สายพะเยา – บ.สันต้นแหน ช่วง กม.8+500 – กม.37+782
14 20/03/2567 ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา (ประธานวิปรัฐบาล) ได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงานโครงการก่อสร้าง ทางลอดบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
15 06/03/2567 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา เริ่มดำเนินการแล้ว วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ดำเนินแผนเบี่ยงจราจรโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass) ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ