f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
2 10/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
3 10/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
4 10/05/2565 ทล.-ทช. ร่วมชี้แจงนำยางพารามาเป็นวัสดุเพิ่มความปลอดภัยบนถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ช่วยเกษตรกรสวนยาง
5 09/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
6 09/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
7 09/05/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
8 16/04/2565 ผู้มาใช้บริการ จุดบริการทั่วไทย กรมทางหลวง
9 12/04/2565 จุดบริการทางหลวง (หมวดทางหลวงเชียงม่วน)
10 12/04/2565 แจ้งเหตุและสอบถามข้อมูลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
11 11/04/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
12 10/04/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
13 09/04/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
14 09/04/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา
15 08/04/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา