f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบรี่เออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 100 x 50 x 80 ซม. จำนวน 25 อัน 22/02/2567 535/60/67/187 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 19/02/2567 535/40/67/181 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) 27/10/2566 535/60/67/16 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ