f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663(NB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2567 e-พย./6/2567 ลว. 3 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงพะเยา
2 ซื้อแบรี่เออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 100 x 50 x 80 ซม. จำนวน 25 อัน 22/02/2567 535/60/67/187 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 19/02/2567 535/40/67/181 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ (รายละเอียดแนบ) 16/11/2566 535/45/67/58 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ (รายละเอียดแนบ) 27/10/2566 535/60/67/16 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.4+835 - กม.10+875 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36 ต้น 01/12/2565 e-พย./16/2566 ลว. 28 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.7+400 - กม.12+729 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 e-พย./12/2566 ลว. 10 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ขายทอดตลาดบ้านพักตำรวจทางหลวง ส.ทล5 กก.5 บก.ทล. จำนวน 6 หลัง 19/04/2564 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวงปง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ห้วยคอกหมู - ป่าแดง บริเวณ กม.25+500 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/10/2563 e-พย./6/2563 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ห้วยคอกหมู - ป่าแดง บริเวณ กม.25+500 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/10/2563 e-พย./5/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแม่ใจ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.867+968 (NB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 e-พย./4/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) เข้าไป 1.30 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 e-พย./1/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) เข้าไป 1.30 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 e-พย./3/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.843+663 (NB) เข้าไป 1.30 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/10/2563 e-พย./2/2564 ลว. 20 ตุลาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 26/06/2562 535/45/62/386 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ