f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 26/06/2562 535/45/62/386 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างซ่อมระบบไฟชาร์ท รถ 58-0009-94-0 จำนวน 1 คัน งานเงินทุนหมุนเวียน 01/03/2562 535/-/43/62 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 6 รายการ 06/02/2562 535/05/62/1 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 รายการ