f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายไตรมาสการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค ถึง มี.ค 2567 18/04/2567 ไตรมาส 2-67 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.- ธ.ค. 2566 05/01/2567 1-67 แขวงทางหลวงพะเยา
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2566 ถึงเดือน ก.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2566 ประกาศไตรมาสที่ 4 แขวงทางหลวงพะเยา
4 ประกาสผลผู้ชนะการสั่งซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3 ( เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนาย 2566 ) 19/07/2566 535/66/3 แขวงทางหลวงพะเยา
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566 ) 12/04/2566 535/66/2 แขวงทางหลวงพะเยา
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 ) 06/01/2566 535/66/1 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 รายการ