f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.30+350 - กม.36+800 ปริมาณงาน 400 อัน 10/05/2565 535/-/65/330 ลว. 10 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลักปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้นและก่อสร้างปรับปรุงทางและสะพานหรือจุดอันตราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 e-พย./13/2565 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
3 ซื้อหมึกพิมพ์ Bother MFC-9140 TN261 (BK) สีดำ จำนวน 2 กล่อง (ประชาชนมีส่วนร่วมฯ) 14/01/2565 535/40/65/177 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.27+450 - กม.36+400 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,245 เมตร) 12/01/2565 คค 06017/19/2565 ลว. 12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+780 - กม.51+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 e-พย./12/2565 ลว. 12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 1 ระหว่าง กม.29+250 - กม.44+750(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 e.-พย./11/2565 ลว. 12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.0+785 - กม.1+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 e-พย./10/2565 ลว.12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ถนนโดยรอบของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.846+330 (SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/12/2564 คค 06017/18/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (หน่วยบริการฯ แม่กา) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย บริเวณ กม.819+300 (NB) ปริมาณงาน 1 หลัง 30/12/2564 คค 06017/17/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย ระหว่าง กม.8+800 - กม.9+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 e-พย./9/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.16+510 - กม.17+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/12/2564 คค 06017/16/2565 ลว. 28 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.14+600 - กม.17+370 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06017/15/2565 ลว. 21 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06017/14/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1298 ตอน บ้านใหม่ - หนองลาว ระหว่าง กม.1+300 - กม.3+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06017/12/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่าง กม.37+000 - กม.40+590 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 คค 06017/11/2565 ลว. 24 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 153 รายการ