f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1251 และทางหลวงหมายเลข 1021 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง-ดอนเงิน ระหว่าง กม.11+700-กม.30+915 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการบูรณาการท่องเที่ยว กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.35+000-กม.57+040(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการบำรุงทาง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น-ผาแดงบน ระหว่าง กม.12+750-กม.15+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้่นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง-ห้วยกอก ระหว่าง กม.2+800-กม.25+210 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการค้าการลงทุนจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวกันอันตราย เพื่อรองรับการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทล.1093 และ ทล.1345 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการบูรณะทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมบำรุงทางหลวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.8+475 - กม.15+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/05/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เกษตรจังหวัดพะเยา กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการขนส่งการเกษตร ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ-แม่ใจ ระหว่าง กม.12+330-กม.22+185(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (225 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/04/2567 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 1 ระหว่าง กม.872+700 - กม.885+960 (NB)(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 แขวงทางหลวงพะเยา งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่าง กม.47+465 - กม.48+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 156 รายการ