f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/04/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคำ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน บริเวณ กม.107+119(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงม่วน ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก บริเวณ กม.59+041(ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก บริเวณ กม.9+000(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1(เดิม) ตอน แยกเข้าเมืองพะเยา บริเวณ กม.856+902(ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงจุน ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน บริเวณ กม.41+455(ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแม่ใจ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.867+968(NB) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงพะเยา ทางหลวงหมายเลข 1(เดิม) ตอน แยกเข้าเมืองพะเยา บริเวณ กม.856+902(ขวาทาง) ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 - กม.25+880 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 43 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 3 บริเวณ กม.16+927 (สี่แยกวัดบ้านต๋อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ