f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 - กม.25+880 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 43 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 3 บริเวณ กม.16+927 (สี่แยกวัดบ้านต๋อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 5 ระหว่าง กม.862+485 - กม.863+465 (NB, SB) ปริมาณงาน 55 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.845+965 - กม.848+360 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 49 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 27/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 3 ระหว่าง กม.853+010 - กม.853+850 (NB, SB) ปริมาณงาน 49 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สันต้นแหน ระหว่าง กม.2+400 - กม.19+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 89,805.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 23/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.7+000 - กม.12+250(LT,RT) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 93,160.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 23/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.36+150 - กม.47+730 ปริมาณงาน 108,752.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/03/2563 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักเรือนแถวชั้นประทวนพร้อมที่จอดรถและลานซักล้าง ของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.846+330(SB) ปริมาณงาน 1 หลัง (10 คูหา) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 42 รายการ