f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/01/2565 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลักปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้นและก่อสร้างปรับปรุงทางและสะพานหรือจุดอันตราย ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/01/2565 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ภำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.27+450 - กม.36+400 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,245 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/12/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาก่อสร้างหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (หน่วยบริการฯ แม่กา) ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย บริเวณ กม.819+300 (NB) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/12/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ถนนโดยรอบของสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน บริเวณ กม.846+330 (SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ป่าแดง - ปงสนุก ระหว่าง กม.49+175 - กม.55+000(เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน แม่เต้น - เชียงม่วน ระหว่าง กม.35+700 - กม.45+393(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2,000 อัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+962 - กม.826+795(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.868+300 - กม.869+630(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.7+800 - กม.24+340(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (89 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.831+872 - กม.833+412 ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 30/11/2564 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.109+500 - กม.113+079(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 110 รายการ