f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.7+000 - กม.12+250 (LT, RT) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 93,160.00 ตร.ม. 31/03/2563 พย./37/2563 ลว. 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.36+150 - กม.47+730 ปริมาณงาน 108,752.00 ตร.ม. 31/03/2563 พย./39/2563 ลว. 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สันต้นแหน ระหว่าง กม.2+400 - กม.19+000(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 89,805.00 ตร.ม. 31/03/2563 พย./38/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กมง18+447 - กม.21+880 ปริมาณงาน 35,306.00 ตร.ม. 11/03/2563 พย./7/2563 ลว.20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย บริเวณ กม.9+265 (สามแยกดอนเงิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 พย./12/2563 ลว.22 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย (Guard Rail) ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 3 ระหว่าง กม.38+864 - กม.39+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 พย./18/2563 ลว. 22 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 4 ระหว่าง กม.29+000 - กม.33+700(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 50 ต้น 13/03/2563 พย./17/2563 ลว. 22 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1353 ตอน ทางเข้าแม่ใจ ระหว่าง กม.0+107 - กม.2+420 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 22,969.00 ตร.ม. 10/03/2563 พย./2/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย ระหว่าง กม.3+145 - กม.7+140 ปริมาณงาน 36,921.00 ตร.ม. 09/03/2563 พย./4/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
10 63027511364 09/03/2563 * แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.2+045 - กม.4+640 ปริมาณงาน 24,003.00 ตร.ม. 09/03/2563 พย./3/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ระหว่าง กม.98+495.30 - กม.104+920(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,809.00 ตร.ม. 09/03/2563 พย./9/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.11+000 - กม.15+220 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,667.00 ตร.ม. 06/03/2563 พย./10/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.26+925 - กม.28+390 ปริมาณงาน 13,773.00 ตร.ม. 05/03/2563 พย./5/2563 ลว. 20 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+700(เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.2+000 - 11+500(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/03/2562 พย./35/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ