f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน กิจกรรมหลักปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู เพื่อให้ได้มาตรฐานชั้นทางสูงขึ้นและก่อสร้างปรับปรุงทางและสะพานหรือจุดอันตราย ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 e-พย./13/2565 ลว. 11 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.51+780 - กม.51+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 e-พย./12/2565 ลว. 12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ตอน 1 ระหว่าง กม.29+250 - กม.44+750(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/01/2565 e.-พย./11/2565 ลว. 12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.0+785 - กม.1+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2565 e-พย./10/2565 ลว.12 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 1092 ตอน ปง - ปัวดอย ระหว่าง กม.8+800 - กม.9+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 e-พย./9/2565 ลว. 4 ม.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ระหว่าง กม.886+670 - กม.887+450 (NB, SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 e-พย./8/2565 ลว. 30 ธ.ค.2564 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ระหว่าง กม.829+825 - กม.835+904 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 e-พย./7/2565 ลว. 30 ธ.ค. 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.831+872 - กม.833+412 ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 17/12/2564 e-พย./2/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.868+300 - กม.869+630 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) 17/12/2564 e-พย.3/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและชนิดกิ่งคู่ ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+962 - กม.826+795(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (66 ต้น) 17/12/2564 e-พย./1/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.7+800 - กม.24+340 ปริมาณงาน 1 แห่ง (89 ต้น) 17/12/2564 e-พย./6/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ตอน 1 ระหว่าง กม.105+550 - กม.109+150(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (85 ต้น) 17/12/2564 e-พย./4/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.109+500 - กม.113+079(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 17/12/2564 e-พย./5/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน ตอน 2 ระหว่าง กม.109+500 - กม.113+079(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (68 ต้น) 17/12/2564 e-พย./5/2565 ลว. 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 ปริมาณงาน 1 แห่ง (409.348 ตร.ม.) 26/11/2563 e-พย./20/2564 ลว. 2 ธ.ค. 63 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 65 รายการ