f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.4+835 - กม.10+875 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36 ต้น 01/12/2565 21/66 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน บริเวณ กม.41+455 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2565 e-พย./20/2566 ลว. 30 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา-แยกประตูชัย และตอน แยกประตูชัย-พาน ระหว่าง กม.839+900 - กม.841+775 (NB, SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 ทางแยก) 10/11/2565 e-พย./19/2566 ลว. 16 พ.ย. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ระหว่าง กม.839+617 - กม.890+370 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/10/2565 e-พย./18/2566 ลว. 28 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาทำการตีเส้นบนผิวจราจรด้วยวัสดุ Thermoplastic Paint ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) และ ตอน แยกประตูชัย - พาน ระหว่าง กม.839+617 - กม.890+370 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2,490 ตร.ม. 21/10/2565 e-พย./17/2566 ลว. 28 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.4+835 - กม.10+875 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36 ต้น 21/10/2565 e-พย./16/2566 ลว. 28 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ระหว่าง กม.845+000 - กม.867+069 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.16+000 - กม.30+685 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 270 ต้น 21/10/2565 e-พย./15/2566 ลว. 28 ต.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.7+400 - กม.12+729 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/10/2565 e-พย./14/2566 ลว. 21 ต.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ระหว่าง กม.44+400 - กม.46+505 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/10/2565 e-พย./13/2566 ลว. 18 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1345 ตอน ทุ่งบานเย็น - ผาแดงบน ระหว่าง กม.7+400 - กม.12+729 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 e-พย./12/2566 ลว. 10 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.13+673 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/10/2565 e-พย./11/2566 ลว. 10 ต.ค. 65 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ตอน 2 ระหว่าง กม.8+610 - กม.11+040 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 พย./6/2566 ลว. 16 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ตอน 1 ระหว่าง กม.6+770 - กม.8+610 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 พย./5/2566 ลว. 16 พฤศจิกายน 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.5+300 - กม.6+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 e-พย./9/2566 ลว. 7 ต.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ระหว่าง กม.867+525 - กม.868+275 (NB) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/09/2565 e-พย./10/2566 ลว. 7 ต.ค. 2565 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 86 รายการ