f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 - กม.25+880 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 43 ต้น 30/03/2563 1,977,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 2 ระหว่าง กม.845+965 - กม.848+360 (NB, SB) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 49 ต้น 30/03/2563 1,985,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 3 ระหว่าง กม.853+010 - กม.853+850 (NB, SB) ปริมาณงาน 49 ต้น 30/03/2563 1,985,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น 30/03/2563 3,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 5 ระหว่าง กม.862+485 - กม.863+465 (NB, SB) ปริมาณงาน 55 ต้น 30/03/2563 2,225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อผงดูดซับน้ำมัน ขนาดจุ 6 กก./ถุง จำนวน 50 ถุง 25/03/2563 49,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) 24/03/2563 49,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อไส้กรองขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) งานเงินทุนหมุนเวียน 23/03/2563 9,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 88,000 กม. จำนวน 1 คัน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/03/2563 6,085.95 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) งานเงินทุนหมุนเวียน 23/03/2563 12,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น 23/03/2563 19,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก (Traffic Signals) ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 3 บริเวณ กม.16+927 (สี่แยกวัดบ้านต๋อม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2563 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 25/03/2563 132,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อหมึกพิมพ์ ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 16/03/2563 7,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อหินขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 16/03/2563 39,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 531 รายการ