f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเหล็กกล่อง 3x36.00 เมตร หนา 2.3 มม. จำนวน 40 ท่อน (มอก.107-2533) 17/05/2565 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 10/05/2565 17,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.30+350 - กม.36+800 ปริมาณงาน 400 อัน 10/05/2565 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อหมึกพิมพ์ canon LBP จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 11/05/2565 24,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อท่อเหล็กกลมดำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 6 ท่อน (มอก.107-2533) 11/05/2565 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อหินใหญ่ จำนวน 20 ลบ.ม. 05/05/2565 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) 06/05/2565 22,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 10/05/2565 17,230.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 11,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) 05/05/2565 9,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเหล็กขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 03/05/2565 20,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 03/05/2565 261,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 1x2x6.00 เมตร หนา 1.8 มม. จำนวน 20 ท่อน 29/04/2565 11,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 29/04/2565 12,111.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,422 รายการ