f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดแนบ) 22/09/2563 45,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อทรายหยาบและหิน 3/4" จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 22/09/2563 20,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ 50 กก. จำนวน 125 ถุง 22/09/2563 21,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพะเยา จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ที่ กม.833+550 จำนวน 1 งาน 17/09/2563 74,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อแปรงทาสีขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 21/09/2563 11,890.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง ขนาด 300 มม. ชนิด LED จำนวน 4 ชุด (รายละเอียดแนบ) 18/09/2563 74,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด 100 x 50 x 80 ซม. จำนวน 26 อัน 18/09/2563 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อหิน 3/8 นิ้ว จำนวน 20 ลบ.ม. 09/09/2563 9,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อรถเข็นขยะและสายยาง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) 09/09/2563 9,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล B10 จำนวน 8,000 ลิตร 11/09/2563 151,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 4,000 ลิตร 10/09/2563 90,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) 03/09/2563 33,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ 31/08/2563 11,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อแบตเตอรี่ 12V 100 Ah จำนวน 2 ลูก 31/08/2563 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพะเยา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดแนบ) 31/08/2563 43,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 763 รายการ