f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P355d จำนวน 2 กล่อง 09/06/2563 535/40/63/366 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม. ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา - แยกประตูชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.814+777 - กม.839+617 (NB, SB เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 321 ต้น 28/04/2563 พย./26/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1092 และทางหลวงหมายเลข 1148 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 พย./34/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1179 ตอน ฝายกวาง - ดอนเงิน ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+087 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 พย./21/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.25+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/04/2563 พย./19/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง-ห้วยกอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+360 ปริมาณ 1 แห่ง 28/04/2563 พย./35/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
7 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง-ขุนห้วยไคร้ ตอน 2 ร่ะหว่าง กม.25+000 - กม.40+427 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/04/2563 พย./36/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
8 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1126 และทางหลวงหมายเลข 1292 ปริมาณงาน 2 แห่ง 28/04/2563 พย./32/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
9 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ตอน 1 ระหว่าง กม.851+500 - กม.860+600 เป็นช่วง ๆ (NB, SB) ปริมาณงาน 1 แห่ง (3,998 อัน) 24/04/2563 พย./20/2563 ลว. 24 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093, ทางหลวงหมายเลข 1148, ทางหลวงหมายเลข 1210, ทางหลวงหมายเลข 1345 และทางหลวงหมายเลข 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง (3,998 อัน) 18/05/2563 พย./41/2563 ลว. 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
11 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 120, ทางหลวงหมายเลข 1202, ทางหลวงหมายเลข 1292, ทางหลวงหมายเลข 1188 และทางหลวงหมายเลข 1 ปริมาณงาน 5 แห่ง (5,200 อัน) 28/04/2563 พย./33/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
12 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน แม่ต๋ำ - บ้านใหม่ ระหว่าง กม.7+000 - กม.12+250 (LT, RT) (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 93,160.00 ตร.ม. 29/04/2563 พย./37/2563 ลว. 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
13 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.36+150 - กม.47+730 ปริมาณงาน 108,752.00 ตร.ม. 29/04/2563 พย./39/2563 ลว. 29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
14 จ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สันต้นแหน ระหว่าง กม.2+400 - กม.19+000(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 89,805.00 ตร.ม. 29/04/2563 พย./38/2563 ลว.29 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
15 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงเชียงคำ ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน สบทุ - บ้านหย่วน บริเวณ กม.107+119(ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 28/04/2563 พย./31/2563 ลว. 28 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ