f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม.2+000 - กม.9+700(เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ระหว่าง กม.2+000 - 11+500(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/05/2562 11/05/2562 พย./35/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
2 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายอลูมิเนียม หนา 2.00 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+700 - กม.34+245 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2562 10/05/2562 พย./39/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
3 จ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งป้ายจราจรชนิดแผ่นป้ายอลูมิเนียม หนา 2.00 มม. มีเฟรมและไม่มีเฟรม ทางหลวงหมายเลข 1, ทางหลวงหมายเลข 1093 และทางหลวงหมายเลข 1251 ปริมาณงาน 3 แห่ง 29/05/2562 10/05/2562 พย./36/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1202 ตอน พะเยา - สันต้นแหน ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+460 และทางหลวงหมายเลข 120 ตอน พะเยา - ปากบอก ระหว่าง กม.1+000 - กม.14+700 ปริมาณงาน 2,000 อัน 29/05/2562 10/05/2562 พย./37/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
5 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน - สะแล่ง บริเวณ กม.43+512(สี่แยกห้วยข้าวก่ำ) และบริเวณ กม.78+582(แยกสบบง) ปริมาณงาน 2 แห่ง 29/05/2562 10/05/2562 พย./40/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
6 จ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทางชนิดลูกแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน สบบง - ขุนห้วยไคร้ ระหว่าง กม0+000 - กม.14+000 และทางหลวงหมายเลข 1251 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ ระหว่าง กม.1+350 - กม.18+165 ปริมาณงาน 1,900 อัน 29/05/2562 10/05/2562 พย./38/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
7 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพะเยา เพื่องานจ้างเหมาทำการผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,166 ต้น 29/03/2562 15/03/2562 พย./34/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1188 ตอน ปง - ห้วยกอก ระหว่าง กม.0+725 - กม.1+715 ปริมาณงาน 9,150 ตร.ม. 24/01/2562 16/01/2562 พย./32/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1021 ตอน บ้านใหม่ - น้ำแวน ระหว่าง กม.55+900 - กม.63+715 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 19,993 ตร.ม. 24/01/2562 16/01/2562 พย./33/2562 แขวงทางหลวงพะเยา
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ