f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565
ลงวันที่ 10/03/2565

นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา มอบหมายให้ นายภควัฒน์ สีทอง หัวหน้างานต้นไม้และสวน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" พื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเมือง จังหวัดพะเยา

#กระทรวงคมนาคม

#ร่วมใจต้านCOVID-19

#SAVEพะเยา

#สายด่วนกรมทางหลวงโทร 1586


'