f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
วันชาติ "วันพ่อแห่งชาติ"
ลงวันที่ 05/12/2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงพะเยา นำโดย นายเจตน์ ถานะวุฒิพงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นางสาวเนตรภิศ  จองสิทธิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา รวมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช "วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ " พุทธศักราช 2561 ณ.ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


'