f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีและร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ลงวันที่ 13/08/2565

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา เวลา ๑๕.๐๐ น. มอบหมายให้ นางมนัญชยา หลักฐาน หัวหน้างานสารบรรณ แขวงทางหลวงพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง

เวลา ๑๘.๐๐ น. มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ หล่อดี หัวหน้าหมวดทางหลวงพะเยา นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี


'