f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณ มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๕
ลงวันที่ 29/07/2565

วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา มอบหมายให้ นายสมัย จันทร์ทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา ฝ่ายวิศวกรรม นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๕ ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี


'