f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
หมวดทางหลวงจุน แขวงทางหลวงพะเยา เข้ารับการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการอำเภอจุน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ลงวันที่ 11/04/2565

 

#ประชาสัมพันธ์แขวงทางหลวงพะเยา 

หมวดทางหลวงจุน แขวงทางหลวงพะเยา เข้ารับการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและบริการอำเภอจุน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม โดยนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุนพร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

#สงกรานต์2565 บ้านใกล้-บ้านไกลร่วมใจลดปัญหาจราจรติดขัด

#เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

#110กรมทางหลวง

#กรมทางหลวง

#กระทรวงคมนาคม

#แขวงทางหลวงพะเยาเฝ้าระวังไฟป่าและไฟไหม้หญ้าสองข้างทางหลวง

#SAVEพะเยา

#สายด่วนกรมทางหลวงโทร 1586

#http://phayao.doh.go.th


'