f
title
แขวงทางหลวงพะเยา
PHAYAO HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบำรุงทางและก่อสร้างทางที่ดี รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบใส่ใจและตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยจิตวิญญาน มีความเสียสละ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ"
ภาพกิจกรรม วันปิดาแห่งฝนหลวง
ลงวันที่ 14/11/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 แขวงทางหลวงพะเยา นำโดย นายพูนศักดิ์ เมาะราษี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยา มอบหมายให้ ข้าราชการ ในสังกัด แขวงทางหลวงพะเยา เข้าร่วม พิธี วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 ณ.ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


'